پایگاه خبری تحلیلی بازاریابی سیاسی http://www.politicalmarketing.ir نقش‌ تأثیرگذاران و طرفداران برند در بازاریابی رسانه‌های اجتماعی ترجمه دکتر امیر محبیان http://www.politicalmarketing.ir/Fa/news/20766/نقش‌-تأثیرگذاران-و-طرفداران-برند-در-بازاریابی-رسانه‌های-اجتماعی-ترجمه-دکتر-امیر-محبیان بازاریابی سیاسی-نقش اینفلو ئنسرها یا بازار یابان سیاسی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.خواندن آن را به شما توصیه می کنیم. آشنایی با بازاریابی سیاسی نوشته دکتر امیر محبیان http://www.politicalmarketing.ir/Fa/news/20748/آشنایی-با-بازاریابی-سیاسی-نوشته-دکتر-امیر-محبیان مقاله حاضر نوشته دکتر امیر محبیان برای آشنایی آغازگران فهم بازاریابی سیاسی است. دو چهره قدرت نرم؛اقناع و اغواء / نوشته دکتر محبیان http://www.politicalmarketing.ir/Fa/news/20767/دو-چهره-قدرت-نرم؛اقناع-و-اغواء---نوشته-دکتر-محبیان سیاستمداران در دوران جدید می کوشند خردمندانه تر به اعمال قدرت بپردازند. نوشتار حاضر به مفهوم قدرت نرم می پردازد