بازاریابی سیاسی

آخرين مطالب

ده توصيه به مشاغل كوچك تازه تاسيس نکات خواندني

ده توصيه به مشاغل كوچك تازه تاسيس

  بزرگنمايي:

براي اينکه يک کسب و کار پايدار بماند و همچنين سودآور باشد لازم است تا زمينه‌هاي راه‌اندازي آن و همچنين بسترهاي فعاليت و بازاريابي کسب و کار به طور دقيق بررسي شود. در ذيل پيشنهاداتي براي شروع و راه اندازي روان يک کسب و کار و سرپا و سود آور نگهداشتن آن براي يک دوره بلند مدت ارايه مي‌شود.

تا آنجا که مي توانيد قبل از شروع، بنيه مالي خود را تقويت نمائيد

اکثر اوقات مردم بدون آنکه پس اندازي داشته باشند اقدام به راه اندازي کسب وکار مي نمايند و سرمايه کار را با گرفتن وام از دوستان و يا بانکها تامين مي نمايند. بدين ترتيب آنان مي پذيرند که اقساط وام اخذ شده و کارمزد مربوطه را درست پس از دريافت آن پرداخت نمايند. آنچه که اين دسته از صاحبان مشاغل متوجه آن نيستند اين واقعيت است که مرحله سودآوري ماه‌ها و شايد سالها بطول مي انجامد. ضمنا اگر وام دهنده عاقلي متوجه ناسود آوري يک کسب و کار شود از اعطاء آن وام امتناع مي نمايد.
بهتر است بنيه مالي در حد ممکن و براي هزينه هاي سال جاري و يا حتي دو سال توان پاسخگوئي داشته باشد.البته جاي تعجب خواهد بود که براي يک تا دوسال کسب و کاري به سود دهي نرسد. با اينحال اگر کسب وکارتان به سود آوري هم برسد و مشتريان شما به موقع صورت‌حسابها را پرداخت کنند، بايستي بيشتر اين پولها را  براي مسائلي نظير محل کار، تجهيزات ، ترويج محصول ويا خدمات  و بيمه يا... دوباره به کار بزنيد.

از صفر شروع کنيد

تا آنجا که مي توانيد در هزينه ها دقيق باشيد.زماني نيروي انساني استخدام کنيد که برايش باندازه کافي کار داشته باشيد ( حتي مي‌توانيد برخي کارها را به پيمانکار بسپاريد).افرادي که کار را با کم شروع مي کنند اين امکان را براي خود فراهم مي آورند که تجربيات گرانبها را با هزينه هائي کم، حاصل نمايند و در صورت ضربه خوردن بتوانند هرچه سريعتر دوباره شروع کنند.

از قالبي که در آن فعاليت مي نمائيد پشتيباني و حمايت کنيد

وقتي کسب وکار خودتان را راه اندازي مي کنيد معمولا خودتان مسئول کليه موفقيتها و شکستهائي هستيد که در آن فعاليت برايتان حاصل مي گردد. بهتر است براي پيش بيني در شرايط بحراني از مناسبترين ساز وکارها متناسب با فعاليتتان استفاده نمائيد. هر فعاليت تجاري نيازمند سرمايه و اعتبار نيروي انساني متخصص و ساز وکاري است که نشان‌دهنده شکل و قالب فعاليتهاي شما مي باشد اعم از زمين ،ساختمان و تجهيزات ويا وب سايت و فراموش نکنيد مردم از طريق اين عامل سوم با شما ارتباط برقرار مي کنند لذا در مورد آن بيشتر فکر کنيد. زماني که جاي خود را در اذهان باز کرديد در حفظ بنيانهاي اين موضع کوشا باشيد حتي تغيير شماره تلفن و نشان تجاري شما مي تواند در اذهان مشتريان و مردم تاثيرات خاص خود را باقي گذارد.تغيير آدرس سالي يکبار ، تغيير نشان تجاري و لوگو و تغيير ديگر قالبهاي ارتباطاتي شما با ديگران تاثيري جز بي ثباتي و ... در اذهان آنان ندارد.اين ضرر را به راحتي نپذيريد.

راه سود آوري و پول درآوردن از اين کسب و کار را فرا بگيريد

تنها در چند جمله مي توانيد برنامه کسب و کار خود را طراحي نماييد.براي شروع بايستي هزينه ها را بشناسيد، خريدها، پرداخت اجاره، پرداخت حقوق ، و فهرستي از هزينه هاي احتمالي که اين فهرست البته کوتاه هم نخواهد بود. بنابراين مي توانيد محاسبه نمائيد که ماهيانه چه مقدار بايستي فروش داشته باشيد تا ضمن پوشش اين هزينه ها مبلغي را نيز به عنوان سود حاصل کنيد. اين ارقام همان چيزي است که براي يک "تحليل نقطه سر به سر" نياز داريد.

حتما يک برنامه کسب وکار صرف‌نظر از کوتاه و يا مختصر بودن، تهيه کنيد

داشتن درکي واقعي از رقم سود و نيز ايجاد يک تحليل نقطه سر به سر، اولين گام در ايجاد يک برنامه کسب و کار مي باشد. براي بيشتر شرکتهاي کوچک مهمترين کار داشتن يک تحليل نقطه سر به سر و پيش بيني سود و زيان و نيز طرح گردش نقدينگي مي باشد. با داشتن يک برنامه گردش نقدينگي و يک صورت سود و زيان مي توانيد ايده اقتصادي خود را به اجراء در آوريد و قبل از شروع فکر همه چيز را کرده باشيد و پس از شروع نيز آمادگي کامل براي مواجهه با تمامي مسائل را داشته باشيد.
يک برنامه کسب و کار به شما اين اجازه را مي دهد تا هزينه هاي راه اندازي و مقدار سود و استراتژي هاي بازاريابي را مشخص و معين نمائيد. اگر نتوانيد بر روي کاغذ به اين ارقام برسيد مطمئنا" در دنياي واقعي نيز نخواهيد توانست آنها را بيافرينيد.

کسب مزيت رقابتي و حفظ آن

ايجاد يک مزيت رقابتي براي کسب و کارتان ، از الزامات حياتي براي  دستيابي به يک توفيق دراز مدت مي باشد. برخي روشهاي بوجود آوردن اين شرايط عبارتند از داشتن دانش بيشتر از رقبا، ارائه محصولات يا خدماتي که تقليد از آن بسيار مشکل و يا غير ممکن باشد، توانائي اثر بخش در توليد يا توزيع محصول، داشتن موقعيت مکاني ممتاز، يا ارائه خدمات برتر به مشتريان، مي باشد. يکي از راههاي  حفظ مزيت رقابتي حمايت از اسرار تجاري مي باشد.اطلاعات محرمانه اي که شما را از ديگران در بازار متمايز نموده به شما مزيت رقابت آميز مي دهد مثلا" ليست مشتريان، روشهاي بازنگري ، استراتژي بازاريابي، و تکنيکهاي توليد.
براي دسترسي به چنين هدفي مي توانيد اطلاعات و دانش موجود در مجموعه خود را مديريت نمائيد. مديريت اطلاعات به زبان ساده کسب يا جمع آوري، پردازش وتوزيع اطلاعات يا دانش مورد نياز واحدها و يا هر يک از کارکنان مي باشد. يکي ديگر از راههاي حفظ مزيت رقابتي عکس العمل سريع و به موقع به خبرهاي بد مي باشد. 
وقتي متوجه شديد که کسب و کارتان به برخي مسائل و انحراف از مسير برنام کسب و کار دچار شده است، بايستي فورا  با يک برنامه جديد مثل تجديد نظر در سازمان توزيع ، طراحي توليد و معرفي يک محصوليا خدمت جديد، يا ..... راههاي بهتري براي دسترسي به مشتري را فراهم آوريد. اما با تمام اين تفاسير براي مزيت رقابتي هيچ سرمايه اي بهتر از گسترش خلاقيت در جاي جاي سازمان نيست براي بروز و ظهور خلاقيت در کسب و کارتان راههاي ضروري را بررسي نمائيد.

تمامي توافقات و قراردادها را مکتوب کنيد

اگر مي خواهيد انرژي فکري خود را آزاد نمائيد، اگر مي خواهيد فقط بر هدف متمرکز شويد واز حاشيه مصون بمانيد، بايستي در نظر داشته باشيد که ساده ترين و پيش پا افتاده ترين راه مکتوب کردن تمامي توافقات و قراردادهاي کاري است.براي اين کار متناسب با شرايط محيطي و نيز ساختار داخلي خود مي توانيد برنامه اي را تنظيم نمائيد مثلا
* توافقاتي که بيشتر از......... ماه به طول انجامد
* توافقاتي که مبلغ آنها بيشتر از .........ريال باشد
* توافقاتي که موضوع آنها انتقال دارائي هاي مادي ويا غير مادي است. و 
حتي اگر اين توافقات را محضري هم نکرديد بهتر است همه جزئيات را مکتوب و به امضاء طرفين برسانيد.زيرا اثبات توافقات شفاهي بسيار مشکل و يا غير ممکن است. توافقات و قراردادهائي نظير اجاره، نگهداري، خدمات، مشاوره ، سفارش خريد حتي به ارزش نه چندان زياد، پيشنهاد قيمت، استخدام و وظائف کارکنان را مکتوب نمائيد.خود را به دريافت و ارائه رسيد براي تمامي کالاها، خدمات و وديعه ها صرفنظر از حجم و مبلغ آن ، عادت دهيد

افراد نيک انديش و مثبت نگر را استخدام کنيد

هدف شما از استخدام کارکنان علاوه بر تامين توانائي ها و مهارتهاي مورد لزوم براي يک پست و سمت شغلي بايستي مثبت نگري و نيک انديشي افراد نيز باشد زيرا استخدام اينگونه افراد محيط کار شما را تا دو يا سه برابر فعالتر و پر انرژي تر نگاه مي دارد
جذب افرادي که دلسوز بوده، براي شغل خود احترام قائل مي شوند و از کار خود با افتخار ياد مي کنند مي تواند همين حس افتخار را به مشتريان منتقل نمايد و بالاترين سرمايه نامشهود را براي کسب و کار شما فراهم آورد.

به وضعيت کارکنان خود اهميت دهيد

وقتي افراد را استخدام کرديد بايستي هر گونه نگراني را از خاطر آنان مرتفع نمائيد ؛ 
اگر مي خواهيد آنان با بالاترين انرژي در راستاي اهداف شغلي به کار گرفته شوند پس سعي نمائيد زمينه آن را با رفع عوامل بازدارنده نظير ابهام در انتظاراتي که از وي داريد، ابهام در بهينه کردن  توانائي و مهارتهاي لازم جهت توفيق بيشتر در انجام مسئوليتهاي محوله، ترديد در عادلانه بودن حقوق و پاداش و يا توبيخ، عدم اطلاع از برنامه راهبردي و اهداف بلند مدت و در صورت لزوم اهداف کوتاه مدت مجموعه، مرتفع نمائيد ؛
آنها را از مسير و تنگناهائي که داريد آگاه سازيد تا احساس نمايند که در سر نوشت بنگاه اقتصادي شما سهيم و شريک هستند؛
براي آنکه احساس شراکت کنند و نقش يک شريک فعال را برايتان ايفا نمايند بايستي شرايط يک شريک را برايشان فراهم آوريد؛
آنان را در افتخارات کاريتان شريک کنيد و از آنان تقدير به عمل آوريد ؛
از عملکرد بهتر آنان که به  سود بيشتر براي مجموعه منجر گرديده است با اعطاء پاداش  قدرداني به عمل آوريد ؛
توجه داشته باشيد انسانها نيازهاي مختلفي دارند و پاداش فقط پاسخ به نياز مادي افراد نيست.با ارائه بازخوردهائي از عملکرد آنها ، سعي نمائيد در بالابردن انگيزه آنان و داشتن محيط کاري نشاط آور و شاد سهيم شويد؛
با گسترش حوزه تصميم گيري، به هر کس اجازه دهيد در حوزه کاري خود برخي تصميمهاي ضروري (که بايستي تعريف وتفهيم گردد) را اتخاذ نمايد و بدين‌ترتيب حجم مشغله خود را کم نموده و پر انرژي‌تر بر مسائل استراتژيک و راهبردي متمرکز گرديد 
در هر صورت به ياد داشته باشيد که کارکنان شما 
براي شما و اهداف مجموعه تحت مديريت شما فعاليت مي کنند؛
خدمات و يا محصولاتي را توليد مي کنند که بخشي جدائي ناپذير و يا عمده هدف عمليات مجموعه شما محسوب مي شود؛  همان کاري را مي کنند که شما به آنان آموزش داده و يا از آنها خواسته ايد صورت‌حسابها را زودتر از موعد و ماليات را به موقع پرداخت نمائيد

خوش قولي

در عالم تجارت و کسب و کار که مهمترين سرمايه و دارئي، خوش قول و خوش حساب بودن است يکي از راهبردهاي خوب ، پرداخت سروقت و يا حتي کمي زودتر صورت‌حسابها مي باشد. اين عادت ، شما را در حاشيه امني قرار مي‌دهد که در مقايسه با کسب سود حاصل از چسبيدن به پول تا آخرين لحظه، قابل مقايسه نيست.

مطمئن باشيد اگر با چنين خصوصيتي در بين تامين‌کنندگان خود مشهور شويد، آنان شما را در بين مشتريان خاص قرار خواهند داد، ضمن اينکه اعتماد حاصل از چنين عملکردي در بسياري موارد موجب متمايز بودن کسب و کار شما و در نتيجه بهره وري و سود‌آوري براي شما مي شود.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سامسونگ حافظه‌ فوق سریع eMRAM مبتنی بر لیتوگرافی 28 نانومتری به بازار عرضه می‌کند

سرویس اشتراک فایل رایگان و رمزگذاری‌شده موزیلا راه‌اندازی شد

ویندوز 10 به‌روزرسانی‌های دارای باگ را به‌صورت خودکار حذف می‌کند

مایکروسافت ویژگی اسکرول سریع موتور رندرینگ EdgeHTML را به کرومیوم می‌آورد

کادیلاک اسکالید ضدگلوله؛ محصول جدید AddArmor

تولید اولین پارچه عایق و مقاوم حرارتی توسط دانشمندان

سردمداری انرژی‌های تجدیدپذیر در عرصه ژئوپلیتیک دنیا

میتسوبیشی ASX مدل 2020 رونمایی شد

نسخه وب دایرکت مسیج اینستاگرام در راه است

دارپا به‌دنبال طراحی و تولید پانسمان هوشمند برای نیروهای نظامی است

دوربین RealSense T265 اینتل بینایی را به پهپاد و ربات‌ها می‌آورد

سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی مایکروسافت و MIT برای فناوری خودران

آیا آیفون XI اپل می‌تواند در نقش منبع انرژی لپ‌تاپ‌ها ظاهر شود؟

کورتانا وظایف کاربران در اپلیکیشن To-Do را مدیریت می‌کند

دوچرخه بدون زنجیر NuBike معرفی شد

گوگل پیکسل 4 با قابلیتی شبیه به فیس آی دی عرضه می‌شود

طرح یک مسئله‌‌ ریاضی که هوش مصنوعی هرگز قادر به حل آن نیست

جهان‌های موازی و جهان‌های چندگانه: نگاهی جامع به نظریه‌ها و مفاهیم

اسپیس ایکس از اتمام ساخت نسخه پرواز آزمایشی استارشیپ خبر داد

نسخه‌ تولید محدود یاماها YZF-R1 معرفی شد

مشخصات باتری گلکسی اس 10 نسخه 5G و گوشی تاشدنی گلکسی F فاش شد

نوکیا 8.1 پلاس در تصاویر رندر، روزنه‌ای برای دوربین سلفی دارد

ریزر از اکوسیستم HyperSense به‌منظور تجربه‌ غنی گیمینگ رونمایی کرد

رایانه گیمینگ Area-51 ایلین ور به کارت گرافیک رادئون VII مجهز می‌شود

زوتاک از کامپیوترهای گیمینگ Mek Mini و Mek Ultra رونمایی کرد

دوچرخه جدید Cybic از دستیار دیجیتال الکسا بهره می‌برد

گلکسی S10 E سامسونگ بدون حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر معرفی می‌شود

شرکت Ooma از دوربین مدار بسته‌ هوشمند Smart Cam رونمایی کرد

می 9 شیائومی با دوربین 48مگاپیکسلی و فناوری شارژ سریع معرفی می‌شود

پارکینگ هوشمند و ایستگاه شارژ هیوندای برای فناوری خودران

RED، دوربین سه بعدی Lithium را برای کاربران گوشی هیدروژن وان معرفی کرد

ایسوس نخستین تبلت Chrome OS خود را برای استفاده در کلاس‌های درس معرفی کرد

سامسونگ احتمالا کار روی مدل جدید ایرباد IconX را آغاز کرده است

تصویر فاش‌شده گلکسی M20 بریدگی نمایشگر Infinity-V را نشان می‌دهد

پتنت جدید ال‌ جی خبر از توسعه‌ ساعت هوشمند جدیدی مجهز به دوربین می‌دهد

دوربین E-M1X المپوس، اوایل بهمن 97 رونمایی می‌شود

گوشی تاشدنی سامسونگ به حسگر دوربین IMX374 سونی مجهز می‌شود

کارت گرافیک انویدیا با لیتوگرافی 7نانومتری سامسونگ سال 2020 عرضه می‌شود

کلیک های جادویی! تکنیک‌های برنده شدن کالا در سایت‌های مدل پیشنهاددهی

نمایش عملکرد نسل جدید مرسدس بنز G کلاس در مسیرهای آفرود

لپ تاپ لتیتود 7400 دل با نمایشگر لمسی و 16 گیگابایت رم معرفی شد

سامسونگ مانیتور 49 اینچی خمیده و گیمینگ با وضوح تصویر QHD معرفی کرد

ال جی از آینه هوشمند و کمد لباس یکپارچه با دستیار گوگل اسیستنت رونمایی کرد

تبدیل مرسدس بنز X کلاس به خودروی طبیعت‌گردی

گلکسی M30 سامسونگ باتری عظیم 5 هزار میلی‌آمپرساعتی خواهد داشت

پتنت جدید ال‌ جی خبر از گوشی هوشمند تاشدنی با نمایشگر بیرونی می‌دهد

بی ام و سری 8 کوپه مدل Night Sky معرفی شد

تصویر جدیدی از گلکسی اس 10 با نمایشگر Infinity-O و حاشیه‌های باریک‌ فاش شد

دل در حال توسعه لپ‌تاپی با دو نمایشگر قابل جدا شدن است

بهبود کیفیت تصویربرداری پهپادها و دوربین‌های ورزشی با پردازنده‌های جدید ARM