بازاریابی سیاسی

آخرين مطالب

ده توصيه به مشاغل كوچك تازه تاسيس نکات خواندني

ده توصيه به مشاغل كوچك تازه تاسيس

  بزرگنمايي:

براي اينکه يک کسب و کار پايدار بماند و همچنين سودآور باشد لازم است تا زمينه‌هاي راه‌اندازي آن و همچنين بسترهاي فعاليت و بازاريابي کسب و کار به طور دقيق بررسي شود. در ذيل پيشنهاداتي براي شروع و راه اندازي روان يک کسب و کار و سرپا و سود آور نگهداشتن آن براي يک دوره بلند مدت ارايه مي‌شود.

تا آنجا که مي توانيد قبل از شروع، بنيه مالي خود را تقويت نمائيد

اکثر اوقات مردم بدون آنکه پس اندازي داشته باشند اقدام به راه اندازي کسب وکار مي نمايند و سرمايه کار را با گرفتن وام از دوستان و يا بانکها تامين مي نمايند. بدين ترتيب آنان مي پذيرند که اقساط وام اخذ شده و کارمزد مربوطه را درست پس از دريافت آن پرداخت نمايند. آنچه که اين دسته از صاحبان مشاغل متوجه آن نيستند اين واقعيت است که مرحله سودآوري ماه‌ها و شايد سالها بطول مي انجامد. ضمنا اگر وام دهنده عاقلي متوجه ناسود آوري يک کسب و کار شود از اعطاء آن وام امتناع مي نمايد.
بهتر است بنيه مالي در حد ممکن و براي هزينه هاي سال جاري و يا حتي دو سال توان پاسخگوئي داشته باشد.البته جاي تعجب خواهد بود که براي يک تا دوسال کسب و کاري به سود دهي نرسد. با اينحال اگر کسب وکارتان به سود آوري هم برسد و مشتريان شما به موقع صورت‌حسابها را پرداخت کنند، بايستي بيشتر اين پولها را  براي مسائلي نظير محل کار، تجهيزات ، ترويج محصول ويا خدمات  و بيمه يا... دوباره به کار بزنيد.

از صفر شروع کنيد

تا آنجا که مي توانيد در هزينه ها دقيق باشيد.زماني نيروي انساني استخدام کنيد که برايش باندازه کافي کار داشته باشيد ( حتي مي‌توانيد برخي کارها را به پيمانکار بسپاريد).افرادي که کار را با کم شروع مي کنند اين امکان را براي خود فراهم مي آورند که تجربيات گرانبها را با هزينه هائي کم، حاصل نمايند و در صورت ضربه خوردن بتوانند هرچه سريعتر دوباره شروع کنند.

از قالبي که در آن فعاليت مي نمائيد پشتيباني و حمايت کنيد

وقتي کسب وکار خودتان را راه اندازي مي کنيد معمولا خودتان مسئول کليه موفقيتها و شکستهائي هستيد که در آن فعاليت برايتان حاصل مي گردد. بهتر است براي پيش بيني در شرايط بحراني از مناسبترين ساز وکارها متناسب با فعاليتتان استفاده نمائيد. هر فعاليت تجاري نيازمند سرمايه و اعتبار نيروي انساني متخصص و ساز وکاري است که نشان‌دهنده شکل و قالب فعاليتهاي شما مي باشد اعم از زمين ،ساختمان و تجهيزات ويا وب سايت و فراموش نکنيد مردم از طريق اين عامل سوم با شما ارتباط برقرار مي کنند لذا در مورد آن بيشتر فکر کنيد. زماني که جاي خود را در اذهان باز کرديد در حفظ بنيانهاي اين موضع کوشا باشيد حتي تغيير شماره تلفن و نشان تجاري شما مي تواند در اذهان مشتريان و مردم تاثيرات خاص خود را باقي گذارد.تغيير آدرس سالي يکبار ، تغيير نشان تجاري و لوگو و تغيير ديگر قالبهاي ارتباطاتي شما با ديگران تاثيري جز بي ثباتي و ... در اذهان آنان ندارد.اين ضرر را به راحتي نپذيريد.

راه سود آوري و پول درآوردن از اين کسب و کار را فرا بگيريد

تنها در چند جمله مي توانيد برنامه کسب و کار خود را طراحي نماييد.براي شروع بايستي هزينه ها را بشناسيد، خريدها، پرداخت اجاره، پرداخت حقوق ، و فهرستي از هزينه هاي احتمالي که اين فهرست البته کوتاه هم نخواهد بود. بنابراين مي توانيد محاسبه نمائيد که ماهيانه چه مقدار بايستي فروش داشته باشيد تا ضمن پوشش اين هزينه ها مبلغي را نيز به عنوان سود حاصل کنيد. اين ارقام همان چيزي است که براي يک "تحليل نقطه سر به سر" نياز داريد.

حتما يک برنامه کسب وکار صرف‌نظر از کوتاه و يا مختصر بودن، تهيه کنيد

داشتن درکي واقعي از رقم سود و نيز ايجاد يک تحليل نقطه سر به سر، اولين گام در ايجاد يک برنامه کسب و کار مي باشد. براي بيشتر شرکتهاي کوچک مهمترين کار داشتن يک تحليل نقطه سر به سر و پيش بيني سود و زيان و نيز طرح گردش نقدينگي مي باشد. با داشتن يک برنامه گردش نقدينگي و يک صورت سود و زيان مي توانيد ايده اقتصادي خود را به اجراء در آوريد و قبل از شروع فکر همه چيز را کرده باشيد و پس از شروع نيز آمادگي کامل براي مواجهه با تمامي مسائل را داشته باشيد.
يک برنامه کسب و کار به شما اين اجازه را مي دهد تا هزينه هاي راه اندازي و مقدار سود و استراتژي هاي بازاريابي را مشخص و معين نمائيد. اگر نتوانيد بر روي کاغذ به اين ارقام برسيد مطمئنا" در دنياي واقعي نيز نخواهيد توانست آنها را بيافرينيد.

کسب مزيت رقابتي و حفظ آن

ايجاد يک مزيت رقابتي براي کسب و کارتان ، از الزامات حياتي براي  دستيابي به يک توفيق دراز مدت مي باشد. برخي روشهاي بوجود آوردن اين شرايط عبارتند از داشتن دانش بيشتر از رقبا، ارائه محصولات يا خدماتي که تقليد از آن بسيار مشکل و يا غير ممکن باشد، توانائي اثر بخش در توليد يا توزيع محصول، داشتن موقعيت مکاني ممتاز، يا ارائه خدمات برتر به مشتريان، مي باشد. يکي از راههاي  حفظ مزيت رقابتي حمايت از اسرار تجاري مي باشد.اطلاعات محرمانه اي که شما را از ديگران در بازار متمايز نموده به شما مزيت رقابت آميز مي دهد مثلا" ليست مشتريان، روشهاي بازنگري ، استراتژي بازاريابي، و تکنيکهاي توليد.
براي دسترسي به چنين هدفي مي توانيد اطلاعات و دانش موجود در مجموعه خود را مديريت نمائيد. مديريت اطلاعات به زبان ساده کسب يا جمع آوري، پردازش وتوزيع اطلاعات يا دانش مورد نياز واحدها و يا هر يک از کارکنان مي باشد. يکي ديگر از راههاي حفظ مزيت رقابتي عکس العمل سريع و به موقع به خبرهاي بد مي باشد. 
وقتي متوجه شديد که کسب و کارتان به برخي مسائل و انحراف از مسير برنام کسب و کار دچار شده است، بايستي فورا  با يک برنامه جديد مثل تجديد نظر در سازمان توزيع ، طراحي توليد و معرفي يک محصوليا خدمت جديد، يا ..... راههاي بهتري براي دسترسي به مشتري را فراهم آوريد. اما با تمام اين تفاسير براي مزيت رقابتي هيچ سرمايه اي بهتر از گسترش خلاقيت در جاي جاي سازمان نيست براي بروز و ظهور خلاقيت در کسب و کارتان راههاي ضروري را بررسي نمائيد.

تمامي توافقات و قراردادها را مکتوب کنيد

اگر مي خواهيد انرژي فکري خود را آزاد نمائيد، اگر مي خواهيد فقط بر هدف متمرکز شويد واز حاشيه مصون بمانيد، بايستي در نظر داشته باشيد که ساده ترين و پيش پا افتاده ترين راه مکتوب کردن تمامي توافقات و قراردادهاي کاري است.براي اين کار متناسب با شرايط محيطي و نيز ساختار داخلي خود مي توانيد برنامه اي را تنظيم نمائيد مثلا
* توافقاتي که بيشتر از......... ماه به طول انجامد
* توافقاتي که مبلغ آنها بيشتر از .........ريال باشد
* توافقاتي که موضوع آنها انتقال دارائي هاي مادي ويا غير مادي است. و 
حتي اگر اين توافقات را محضري هم نکرديد بهتر است همه جزئيات را مکتوب و به امضاء طرفين برسانيد.زيرا اثبات توافقات شفاهي بسيار مشکل و يا غير ممکن است. توافقات و قراردادهائي نظير اجاره، نگهداري، خدمات، مشاوره ، سفارش خريد حتي به ارزش نه چندان زياد، پيشنهاد قيمت، استخدام و وظائف کارکنان را مکتوب نمائيد.خود را به دريافت و ارائه رسيد براي تمامي کالاها، خدمات و وديعه ها صرفنظر از حجم و مبلغ آن ، عادت دهيد

افراد نيک انديش و مثبت نگر را استخدام کنيد

هدف شما از استخدام کارکنان علاوه بر تامين توانائي ها و مهارتهاي مورد لزوم براي يک پست و سمت شغلي بايستي مثبت نگري و نيک انديشي افراد نيز باشد زيرا استخدام اينگونه افراد محيط کار شما را تا دو يا سه برابر فعالتر و پر انرژي تر نگاه مي دارد
جذب افرادي که دلسوز بوده، براي شغل خود احترام قائل مي شوند و از کار خود با افتخار ياد مي کنند مي تواند همين حس افتخار را به مشتريان منتقل نمايد و بالاترين سرمايه نامشهود را براي کسب و کار شما فراهم آورد.

به وضعيت کارکنان خود اهميت دهيد

وقتي افراد را استخدام کرديد بايستي هر گونه نگراني را از خاطر آنان مرتفع نمائيد ؛ 
اگر مي خواهيد آنان با بالاترين انرژي در راستاي اهداف شغلي به کار گرفته شوند پس سعي نمائيد زمينه آن را با رفع عوامل بازدارنده نظير ابهام در انتظاراتي که از وي داريد، ابهام در بهينه کردن  توانائي و مهارتهاي لازم جهت توفيق بيشتر در انجام مسئوليتهاي محوله، ترديد در عادلانه بودن حقوق و پاداش و يا توبيخ، عدم اطلاع از برنامه راهبردي و اهداف بلند مدت و در صورت لزوم اهداف کوتاه مدت مجموعه، مرتفع نمائيد ؛
آنها را از مسير و تنگناهائي که داريد آگاه سازيد تا احساس نمايند که در سر نوشت بنگاه اقتصادي شما سهيم و شريک هستند؛
براي آنکه احساس شراکت کنند و نقش يک شريک فعال را برايتان ايفا نمايند بايستي شرايط يک شريک را برايشان فراهم آوريد؛
آنان را در افتخارات کاريتان شريک کنيد و از آنان تقدير به عمل آوريد ؛
از عملکرد بهتر آنان که به  سود بيشتر براي مجموعه منجر گرديده است با اعطاء پاداش  قدرداني به عمل آوريد ؛
توجه داشته باشيد انسانها نيازهاي مختلفي دارند و پاداش فقط پاسخ به نياز مادي افراد نيست.با ارائه بازخوردهائي از عملکرد آنها ، سعي نمائيد در بالابردن انگيزه آنان و داشتن محيط کاري نشاط آور و شاد سهيم شويد؛
با گسترش حوزه تصميم گيري، به هر کس اجازه دهيد در حوزه کاري خود برخي تصميمهاي ضروري (که بايستي تعريف وتفهيم گردد) را اتخاذ نمايد و بدين‌ترتيب حجم مشغله خود را کم نموده و پر انرژي‌تر بر مسائل استراتژيک و راهبردي متمرکز گرديد 
در هر صورت به ياد داشته باشيد که کارکنان شما 
براي شما و اهداف مجموعه تحت مديريت شما فعاليت مي کنند؛
خدمات و يا محصولاتي را توليد مي کنند که بخشي جدائي ناپذير و يا عمده هدف عمليات مجموعه شما محسوب مي شود؛  همان کاري را مي کنند که شما به آنان آموزش داده و يا از آنها خواسته ايد صورت‌حسابها را زودتر از موعد و ماليات را به موقع پرداخت نمائيد

خوش قولي

در عالم تجارت و کسب و کار که مهمترين سرمايه و دارئي، خوش قول و خوش حساب بودن است يکي از راهبردهاي خوب ، پرداخت سروقت و يا حتي کمي زودتر صورت‌حسابها مي باشد. اين عادت ، شما را در حاشيه امني قرار مي‌دهد که در مقايسه با کسب سود حاصل از چسبيدن به پول تا آخرين لحظه، قابل مقايسه نيست.

مطمئن باشيد اگر با چنين خصوصيتي در بين تامين‌کنندگان خود مشهور شويد، آنان شما را در بين مشتريان خاص قرار خواهند داد، ضمن اينکه اعتماد حاصل از چنين عملکردي در بسياري موارد موجب متمايز بودن کسب و کار شما و در نتيجه بهره وري و سود‌آوري براي شما مي شود.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

بی توجهی توئیتر به آزار و اذیت‌های مجازی برخی کاربرانش

شیائومی به کاربرانش وام می‌دهد!

نرخ انواع تلویزیون‌‌ LED در بازار

گوگل مپس در اندروید اوتو به روزرسانی شد

گوشی 5G نوکیا با نصف قیمت عرضه می‌شود!

تشعشعات مضر گوشی های اپل و سامسونگ از حد استاندارد بیشتر است

قابلیت کاربردی نوت 10 پلاس که آن را از هواوی P30 پرو متمایز می‌کند

اختراعی که دوربین‌ها و عینک‌ها را دگرگون می‌کند!

لیست قیمت کنسول‌های بازی در بازار

فناوری اطلاعات و ارتباطات برای هر خانوار ایرانی چقدر هزینه دارد؟

سرویس استریم بازی انویدیا به زودی برای اندروید عرضه می‌شود

شیائومی mi band 5 در راه است

طرح‌های منتشر شده از اسمارت‌فون جدید وان‌پلاس

توسعه‌ی حالت رقابتی برای بازی Battlefield V لغو شد

بازی Need for Speed Heat نیاز به اتصال دائم به اینترنت نخواهد داشت

فیس آیدی آیفون 11 اپل از زوایای مختلف چهره‌ شما را شناسایی می‌کند

عکسی از گوشی اوپو Reno A برای نخستین بار منتشر شد

مدیرعامل AMD: در حال حاضر تمرکز چندانی روی CrossFire نداریم

ویوو از دو گوشی گیمینگ با اسنپدراگون 855+ رونمایی کرد

اولین گام فیسبوک در مقوله‌ خواندن افکار بشری

اطلاعات جدید منتشر شده از بازی Control

چگونه یک استوری اینستاگرام را که در آن تگ شده اید مجدداً استوری کنید؟

اشکال در گذرگاه بین الملل زیرساخت عامل قطعی اینترنت

مظنه انواع لپ تاپ 15 اینچ در بازار

عرضه نسخه موبایلی PES 2020 در ماه اکتبر

میلیاردرهای فناوری که سالانه فقط یک دلار حقوق می‌گیرند!

قیمت انواع تبلت‌های 4G در بازار

کاهش تمایل به تعویض گوشی در بین کاربران

آخرین قیمت گوشی‌های موبایل در بازار

شمار مشترکان اینترنت ثابت ایران از 9 میلیون عبور کرد

پلیس بیت‌کوین‌های یک هکر را به حراج گذاشت

هواوی نام تراشه کایرین 990 و تاریخ عرضه آن را تایید کرد

پیام‌رسان‌های داخلی در کما

قدرتنمایی هواوی P30 پرو در برابر آیفون X

اشتباه اپل به نفع کاربران تمام شد!

قیمت گوشی‌های سامسونگ و شیائومی در بازار

چطور بفهمیم چه کسانی پروفایل تلگرام، اینستاگرام و واتساپ ما را چک می‌کنند؟

افتتاح خیابان هوشمند آبی در قطر

10 عادت اشتباهی که باعث کوتاه شدن عمر تلفن همراه تان می شود

برق گرفتگی یک نوجوان هنگام شارژ موبایلش

اگر استیو جابز زنده بود چه نظری درباره‌ اپل داشت؟

نتیجه عجیب جستجوی گوگل برای آتش‌سوزی جنگل‌های آمازون

در صورت قطع گوشی با رجیستری این مراحل را انجام دهید

تست مقاومت گوشی موبایلی که ریش هم می‌تراشد

دلیل پر شدن بی دلیل حافظه و آموزش خالی کردن حافظه گوشی اندروید

بالاخره آیفون دو سیم کارته شد

با ویژگی های هیجان انگیز اینستاگرام در سال 2019 آشنا شوید

دامنه‌ فارسی میلیونی شد

شیائومی جدید قدرت زوم باور نکردنی خواهد داشت

معرفی دستبند هوشمند شیائومی Mi Band 5 در آینده نزدیک