بازاریابی سیاسی

آخرين مطالب

بازاريابي اينترنتي چيست ؟ مقالات بازاريابي

بازاريابي اينترنتي چيست ؟

  بزرگنمايي:

بازاريابي چيست؟

قبل از انجام هر کاري شما بايد بدانيد دقيقا چه کاري را انجام مي دهيد. بنابراين بگذاريد چند دقيقه وقت را صرف معناي واقعي "بازاريابي" کنيم. موسسه بازاريابي آمريکا(AMA) منبع خوبي براي تعريف عبارت "بازاريابي" است. اين موسسه بازاريابي را بشکل زير تعريف مي کند:


"بازاريابي فعاليت ها، ‌سازمان ها و فرآيندهايي براي طراحي، ارتباط گيري، ارائه و تبادل پيشنهادات ارزشمند براي مشتريان، خريداران، شرکا و جامعه به صورت کل است."


مطمئنا اين تعريف بسيار پيچيده است؛‌ از نظر من اين ايده تعريف همه جانبه اي است که توسط يک هيئت از دانشمندان طراحي شده است. اين تعريف تمامي پايه ها را پوشش مي دهد اما به اندازه کافي مختصر نيست؛‌ اين تعريف نمي تواند واقعا توضيح دهد در دنياي واقعي بازاريابي چه معنايي دارد.
بازارياب و اقتصاد دان بزرگ دنيا ، فيليپ کاتلر نويسنده کتاب مديريت بازاريابي: تحليل، برنامه ريزي،‌ و کنترل تعريف ديگري از بازاريابي دارد:

"بازاريابي فعاليتي اجتماعي است که افراد و گروه ها با استفاده از آن و از طريق طراحي و تبادل محصولات و ارزش با ديگران به چيزي که مي خواهند دست پيدا مي کنند. "

اين تعريف کمي واضح تر از تعريف بالاست. البته از نظر من هنوز اين تعريف نمي تواند کاملا مشخص کند بازاريابان چه کارهايي انجام مي دهند. به همين دليل من تعريفي متفاوت از بازاريابي ارائه مي کنم:
بازاريابي عمل پرزنت کردن چيزي به کسي ديگر است تا از طريق آن سوددهي براي بنگاه ميزبان حاصل شود.
من ادعا ندارم که حتي شاگرد جناب کاتلر هستم، اما من اين تعريف کوتاه تر را بيشتر دوست دارم. اين تعريف تمام فعاليت هاي بازاريابان را در چند کلمه خلاصه مي کند.
اول اينکه اين تعريف مي گويد بازاريابي عمل پرزنت کردن است. اين تعريف بسيار وسيع است. چطور مي توانيم چيزي را پرزنت کنيم؟ روش هاي زيادي وجود دارد.

• ما مي توانيم آن را توضيح دهيم(تبليغات چاپي).
• مي توانيم آن را نشان دهيم(تبليغات تلويزيوني يا پرزانتاسيون زنده محصول يا خدمات).
• حتي ما مي توانيم آن را براي کسي توضيح دهيم(يعني روابط اجتماعي).

مهم نيست چطور آن را پرزنت مي کنيد؛‌ تنها چيزي که مهم است انتقال دادن داده هاست. سپس در اين تعريف گفته مي شود که ما چيزي را معرفي مي کنيم. تعريف نمي گويد چه چيزي را معرفي مي کنيم. ما مي توانيم محصول يا خدمت را پرزنت کنيم. مي توانيم مغازه يا شرکتي را معرفي کنيم. يا مي توانيم برند يا ايده اي را معرفي کرده و يا مي توانيم خود را پرزنت کنيم.
در نهايت کسي وجود دارد که بايد براي آن فعاليت معرفي و بازاريابي انجام دهيم – کسي غير از شما. ما مي توانيم به افراد يا گروه ها پرزنت مي کنيم. مطمئنا طرف مقابل يا همان مخاطب خاص– براي مثال بر حسب جنس،‌ سن، يا سطح درآمد‌ - وجود دارد که شما به طرق مختلف بايد براي وي پرزنت انجام دهيد.(اين کار هدف گيري دموگرافيک نام دارد.) و هر کسي که ما براي وي پرزانتاسيون انجام مي دهيم مشتري احتمالي چيزي است که به وي معرفي مي شود.
طبق اين تعريف فعاليت هاي بسيار متفاوتي تحت پوشش "بازاريابي" قرار مي گيرند. مطمئنا تبليغات يکي از فعاليت هاي بازاريابي است. همين طور روابط عمومي ، ايميل مستقيم،‌بسته بندي، کپي رايتينگ، و نمايش هاي تبليغاتي نيز از فعاليت هاي ديگر بازاريابي محسوب مي شوند. بازاريابي الزاما تصوير عمومي شرکت، محصول يا برند شماست. و اگر از من سئوال شود که برندسازي چيست هم پاسخ خواهم داد که نتيجه و هدف نهايي کل فعاليت هاي بازاريابي است.
اما عمل ساده معرفي کردن (پرزنت کردن) خود به فردي ديگر نيز نوعي بازاريابي محسوب مي شود. براي مثال به سايت هاي خدمات شخصي يا سايت هاي دوست يابي نگاه کنيد؛ اين افراد خود را براي همسران يا شرکاي احتمالي بازاريابي مي کنند. همين طور هر وقت شما براي موقعيت خاص يا حتي براي مصاحبه کاري يا جلسات مهم لباس هاي خوبي مي پوشيد، شما در حال بازاريابي کردن براي خودتان هستيد؛‌ شما تلاش خاصي بکار مي بريد تا خود را به بهترين نحو به ديگران نشان دهيد.
همان طور که مي بينيد بازاريابي در همه جاي زندگي وجود دارد. بازاريابي چيزي نيست که تنها تجارت هاي بزرگ انجام دهند. بازاريابي کاري است که تمام ما در بسياري از موقعيت ها انجام مي دهيم. و بازاريابي به رسانه هاي قديمي يا دنياي فيزيکي محدود نمي شود.


پايه هاي جديد:
بازاريابي اينترنتي چيست؟

اگر بازاريابي سنتي عمل پرزنت کردن چيزي به فرد ديگر باشد،‌ بازاريابي اينترنتي چيست؟ تنها کاري که لازم است اضافه کردن يک کلمه به تعريف اصلي است:
بازاريابي ايميل عمل پرزنت کردن چيزي به فرد ديگر به صورت آنلاين است.
بله، بازاريابي اينترنتي همان بازاريابي سنتي است که به صورت آنلاين انجام مي شود. اين تعريف در عين سادگي مفهومي بسيار پيچيده دارد.
پس چه چيزي در بازاريابي اينترنتي تغيير پيدا کرده است؟ مطمئنا اساس کار تغييري پيدا نکرده اند اما بعضي از مفاهيم و ابزارهاي خاص تغيير پيدا کرده اند.
اولين مفهوم خاص که تغيير پيدا مي کند عمل پرزنت کردن است. در اينترنت روش هايي که ما چيزي را معرفي مي کنيم بسيار متفاوت تر و گوناگون تر از روش هاي قديمي هستند. ما مي توانم بوسيله ايميل پرزنت کرده يا از وب سايت استفاده کنيم. همين طور ما مي توانيم از طريق پادکست و فيلم نيز براي معرفي کردن استفاده کنيم. يا اينکه از شبکه هاي اجتماعي و بلاگ استفاده کنيم. حتي اگر ما تعريف وسيعي از اينترنت داشته باشيم مي توانيم با استفاده از طريق موبايل هايي پرزنت خود را انجام دهيم که به اينترنت وصل مي شوند. به طور خلاصه روش هاي زيادي براي معرفي کردن چيزي در اينترنت وجود دارد و ما بايد به تمامي آن توجه داشته باشيم.
مفهوم خاص بعدي که تغيير مي کند آن چيزي است که ما معرفي مي کنيم. مطمئنا ما هنوز خودمان، شرکتمان، برندمان و محصول خود را معرفي مي کنيم. اما ما مي توانيم وبسايت خود را نيز معرفي کنيم. بعضي افراد بيان مي کنند که وبسايت نماينده و بخشي از شما،‌ شرکتتان،‌ يا محصول شما محسوب مي شود اما اين مسئله درست نيست و وبسايت مسئله اي کاملا جدا است.
نکته: بازاريابي اينترنتي به نام بازاريابي آنلاين، بازاريابي وب و بازاريابي ديجيتال نيز شناخته مي شود. اين عبارات معناي يکساني داشته و هيچ تفاوتي در اساس آنها وجود ندارد.
در آخر نيز بايد به کسي که به وي نکته اي معرفي مي شود را در نظر گرفت. با اينکه اکثر مخاطبين ما تفاوت زيادي با مخاطبين بازاريابي سنتي ندارند، بازاريابي اينترنتي به ما اجازه مي دهد مخاطبين خود را با استفاده از روشهاي جديد و اصلاح شده جذب کنيم. به عبارت ديگر وب به ما اجازه مي دهد فرآيند انتخاب مخاطب را با روش هايي انجام دهيم که در بازاريابي سنتي وجود نداد؛ در واقع اگر بخواهيم مي توانيم مشتريان خود را با جزئيات کاملي تعريف کنيم.
مهارت هاي الزامي بازاريابي اينترنتي

اگر همان طور که گفتيم بازاريابي اينترنتي همان بازاريابي سنتي باشد که به صورت آنلاين انجام مي شود، چه مهارت هايي براي بازاريابي ديجيتال الزامي هستند؟
مهم ترين مسئله اي که بايد از آن آگاه باشيد اين است که اساس و پايه هاي بازاريابي سنتي و اينترنتي يکي هستند. مهم نيست شما چه نوع بازاريابي انجام مي دهيد، بازاريابي چه به صورت آنلاين و چه به صورت سنتي همان بازاريابي است و شما براي موفقيت به مهارت هاي کليدي بازاريابي نياز داريد.
البته در بازاريابي اينترنتي بعضي از مهارت ها مهم تر از سايرين هستند. همين طور مهارت هايي جديدي نيز وجود دارند که شما بايد در آنها مهارت پيدا کنيد زيرا فعاليت هاي آنلاين، ذاتي متفاوت با فعاليت هاي رسانه هاي سنتي دارند. پس بگذاريد نگاهي به مهارت هاي مهم در بازاريابي اينترنتي داشته باشيم.
مهارت هاي جست و جو

درک اينکه مشتريان شما چه کساني هستند،‌ چه کارهايي انجام مي دهند؛‌ و چرا اين کارها انجام مي دهند در هر دو نوع بازاريابي اهميت ويژه اي دارد. رفتار مصرف کننده و مخاطبين. همين طور دانستن اينکه مشتريان شما چه کارهايي انجام داده و درک ديناميک بازار خاص شما نيز از اهميت برخوردار است. کسب اطلاعات و دانش در اين موارد به مهارت هاي جست و جو نياز دارد. خوشبختانه تحقيقات آنلاين زيادي در دسترس وجود دارد. يعني شما به راحتي مي توانيد بررسي کنيد افراد در اينترنت چه کارهايي انجام مي دهند؛ آناليتيک هاي وبسايت به شما در بررسي فعاليت هاي بازديدکنندگان از سايت کمک مي کنند. تنها با استفاده از چند کليک موشواره مي توانيد بفهميد چه سايت هايي افراد را به وبسايت شما هدايت کرده اند،‌ اين افراد چه زماني در سايت شما باقي مانده، بعد از ديدن چه صفحه هايي سايت شما را ترک کرده،‌ و غيره. اين يعني داده هاي مفيد بسياري که در دنياي واقعي و خارج از اينترنت تقريبا غيرممکن است.

شما به اين تحقيقات نياز داريد تا بتوانيد تصميم گيري آگاهانه در مورد مسايلي مانند طراحي سايت يا ساختار برنامه هاي تبليغاتي آنلاين خود داشته باشيد. مطمئنا شما در روش هاي سنتي نيز به تحقيقات نياز داريد تا بتوانيد محصولات قابل فروش خود، نوع بسته بندي هاي پرفروش،‌ دامنه قيمت ها و غيره را مشخص کنيد.

بازاريابي اينترنتي
امروزه تحقيقات براي روش هاي سنتي نيز به صورت آنلاين با راحتي بيشتري انجام مي شوند. يعني شما مي توانيد از گوگل و ساير ابزار جست و جو براي پيدا کردن اطلاعاتي استفاده کنيد که خارج از اينترنت يافتن آنها کار ساده اي نيست. شما متعجب مي شود چه وقتي ببينيد مقدار داده هاي خام در اينترنت وجود دارد. تنها چيزي که لازم است، دانستن مکان و نحوه گشتن به دنبال اين داده هاست. اينترنت بهشت جست و جوگران محسوب مي شود. يک بازارياب موفق بايد مهارت هاي جست و جوي بالايي داشته باشد. البته با وجود اين مقدار داده هاي خام زياد، ‌ گم شدن در خيل عظيم داده ها بسيار ساده است. و همين جاست که مهارت هاي جست و جو بکار مي آيد. شما بايد توانايي تشخيص داده هاي مفيد از اطلاعات بي استفاده و بي ربط را داشته باشيد. همين طور شما بايد بتوانيد بفهميد چه زماني داده کافي است و چه زمان خير - يعني وقتي شما بايد دلايل و علت هاي رفتارهاي مشتري خود را پيدا کنيد. حتي با وجود تمامي داده هاي موجود در اينترنت، هيچ جايگزيني براي وارد شدن به مغز مشتريان و خود را جاي آنها قرار دادن نيست. اين همان مهارت جست و جوي نهايي است که شما بايد به آن دست پيدا کنيد.
مهارت هاي برنامه ريزي

جست و جو به شما کمک مي کند چه کاري انجام دهيد. مهارت هاي برنامه ريزي به شما کمک مي کنند چطور آن کار را انجام دهيد. و مطمئن باشيد که در زمان بازاريابي برنامه ريزي سنگين و زيادي لازم است زيرا مطالب زيادي براي برنامه ريزي وجود دارد. اگر شما از روش هاي متفاوت بازاريابي اينترنتي ممکن استفاده کنيد، بايد براي کمپين هاي ايميلي، طراحي وب سايت جديد، بهينه کردن وبسايت مطابق با موتور هاي جست و جو، ايجاد تبليغات اينترنتي نمايشي و تبليغات وابسته به کليک کردن، ضبط پادکست، ‌ضبط فيلم، مديريت بلاگ شرکت، برقراري ارتباط با ساير بلاگ نويس ها و وب مسترها،‌ مديريت صفحات و پروفايل در شبکه هاي اجتماعي مانند فيس بوک و غيره، پاسخ گفتن به فعاليت هاي روزانه سايت هايي مانند تويتر،‌ تلاش براي تبديل بعضي يا تمامي اين فعاليت ها به شکل قابل استفاده در موبايل و بسياري موارد بي شمار ديگر برنامه ريزي کنيد. مفاهيم بازاريابي اينترنتي

به هر صورتي که به آن نگاه کنيد، نياز برنامه ريزي زياد و مداوم حتمي است. برنامه ريزي هيچ وقت متوقف نمي شود. مطمئنا برنامه ريزي براي يک تبليغ بعد از مدت زمان خاصي تمام مي شود اما سريعا بايد به دنبال برنامه ريزي براي تبليغ ديگر باشيد. همين طور بلاگ نويسي، ،‌ پادکستينگ، و شبکه هاي اجتماعي نيز فرآيندهاي بدون توقف هستند و هميشه به برنامه ريزي نياز دارند. شما هر روز بايد به اين فعاليت ها رسيدگي کنيد. اگر شما توانايي برنامه ريزي خوبي نداشته باشيد، نمي توانيد به درستي فعاليت هاي بازاريابي اينترنتي خود را مديريت کنيد.
مهارت هاي تعيين بودجه

هم زمان با تمام برنامه ريزي هايي که گفته شد، شما بايد بودجه هر کدام را نيز مشخص کرده و تصميم بگيريد چه مقدار پول را براي کدام برنامه اختصاص مي دهيد. اگر فعاليت هاي بازاريابي بيشتري موجود است، ،‌ بدين معنا نيست که شما بودجه بزرگتري نيز خواهيد داشت. براي بسياري از بازارياب ها بخش بزرگي از فرآيند تعيين بودجه به تعيين سهم هر قسمت از برنامه کلي اختصاص داده مي شود. شما چقدر هزينه صرف بهينه سازي موتور جست و جو کرده و چه مقدار هزينه صرف تبلغيات مبتني pay per click کرده و چه مقدار هزينه را صرف شبکه ها اجتماعي و ساير فعاليت ها مي کنيد؟
بودجه آنلاين شما عملکرد متفاوتي نسبت به بودجه بازاريابي سنتي شما دارد. در کل شما بايد به روش Pay Per Click عادت کنيد در حالي که در در بازاريابي سنتي يک جا هزينه تلاش هايتان را دريافت مي کرديد. اين روش بهتر و صادقانه تر به شما نشان مي دهد فعاليت هاي تبليغاتي شما چقدر موفق بوده است اما نتيجه کارتان را بعد از فعاليت دريافت کرده و پيش پرداختي نداريد. در روش Pay Per Click شما زماني پول تبليغات را پرداخت مي کنيد که افراد بر روي تبليغات شما کليک مي کنند و شما ديگر هيچ هزينه اي براي مقدار خاصي تبليغات صرف نمي کنيد. اين موضوع به معناي سخت تر شدن برنامه ريزي بودجه نيست، بلکه تنها شکل آن عوض شده است.
مهارت هاي مديريت پروژه

بعد از اتمام تمام برنامه ريزي ها و تعيين بودجه، شما بايد تمامي پروژه هايي که برنامه ريزي کرده ايد را دنبال کنيد. انجام اين کار به توانايي و فعاليت زيادي نياز دارد.
به روز نگه داشتن مناسب تمامي پروژه هاي آنلاين به صورت هماهنگ حتي براي برترين بازاريابان نيز سخت است. اگر آنقدر برنامه ريزي مناسب نداريد، بايد کسي را استخدام کنيد که چنين توانايي داشته باشد.
مهارت هاي کپي رايتينگ و توليد محتوا

وقتي صحبت از بازاريابي الکترونيک باشد، به مقدار زيادي کپي کردن نياز است. وبسايت، ‌بلاگ و تمامي تبليغات و ايميل هاي شما همراه با شبکه هاي اجتماعي تمامي به محتوا نياز دارند. اين يعني مقدار زيادي کپي رايتينگ که شما بايد به صورت مداوم انجام دهيد؛ اينترنت يک ماشين خودکار ارائه محتواست.
و مسئله اينجاست – کپي کردن آنلاين بسيار با کپي کردن سنتي فرق دارد. کپي کردن آنلاين در مدت زمان کمتري انجام مي شود، ‌و براي مثال با 140 کلمه حد مجاز کپي کردن در سايت فيس بوک شما مي توانيد مقدار زيادي محتوا را جابجا کنيد. اطلاعات در اينترنت به صورت مکتوب هستند. شما و همين طور موتور هاي جست و جو مي توانيد اين اطلاعات را بخوانيد؛ يعني شما بايد در زمان نوشتن يا کپي کردن هر نوع مطلبي سئو را نيز در گوشه ذهن خود داشته باشيد. اين مهارت جديد براي بسياري از افراد مشکل است. قابل جست و جو بودن و مختصر بودن کليد کپي رايتينگ در اينترنت است.
مهارت هاي تحليلي

ما در بخش هاي پيشين در مورد تحليل تحقيقات صحبت کرديم. شما همين طور بايد عملکرد تمامي کانال هاي بازاريابيتان را نيز تحليل کنيد. چطور مي توانيد بفهميد کدام کانال به درستي عمل کرده و کداميک عملکرد مناسبي نداشته است؟ چطور پي مي بريد کدام فعاليت بيشترين بازده را دارد؟ وقتي بودجه شما کم باشد،‌ چطور مي دانيد بهتر است براي کدام فعاليت ها بيشتر سرمايه گذاري کنيد؟
کسب مهارت هاي تحليلي اهميت ويژه اي دارد. تحليل تنها بررسي کردن اعداد و داده هاي خاص نيست. شما بايد توانايي مقايسه کردن تعداد بازديدکنندگان بدست آمده از يک روش با روش ديگر را داشته باشيد. تحليل يعني که شما ارقام خام را به ارزش نسبي ترجمه کرده و ميزان بازده هر کدام را مشخص کنيد. اگر شما نتوانيد به درستي فعاليت هاي خود را تحليل کنيد، ‌بازاريابي اينترنتي شما اثربخشي مناسبي نداشت و احتمالا با شکست روبرو خواهيد شد. هيچ کدام از اين دو نتيجه مطلوب نيستند.
مهارت هاي ارتباطي

اين مسئله کاملا مشخص است، ‌ مگر اينکه فکر کنيد هيچ کسي واقعا به صورت آنلاين رو در رو ارتباط برقرار نکند. مطمئنا تمام ارتباطات رو در رو هستند اما هر تويتي که انجام مي دهيد،‌ هر ايميلي که مي فرستيد،‌ هر کامنتي که در فروم هاي آنلاين قرار مي دهيد شکلي از ارتباطات است.
قطعا اين مسئله بدين معناست که شما ارتباطات آنلاين زيادي را در پيش رو داريد. نه تنها شما با مسايل رسمي سر و کار داريد( که احتمالا در حيطه کپي رايتينگ قرار مي گيرد، ‌) بلکه شما در بسياري از ارتباطات غير رسمي نيز در گير هستيد. شما مجبوريد با بلاگرها يا وب مسترهاي مهم به صورت خصوصي صحبت کرده، پست هاي فيس بوک و تويت هاي خصوصي انجام داده، به کامنت هاي بلاگ ها پاسخ داده و همين طور به تمامي ايميل هايي که از مشتريان فعلي و احتمالي شما رسيده است نيز پاسخ دهيد. واقعيت اين است که اينترنت باعث شده است کاربران بسيار راحت تر از زمان هاي قديم و بوسيله نامه نويسي با شما ارتباط برقرار کنند. پس آماده باشيد زيرا مقدار عظيمي سوال، ايميل و کامنت منتظر پاسخ گفتن هستند.
مهارت هاي فني بازاريابي اينترنتي

اکثر مهارت هايي که تا الان بحث کرده ايم آنالوگ هايي در دنياي واقعي دارند. اما دسته اي جديد از مهارت ها در حيطه اينترنتي وجود دارند که دسته بندي "مهارت هاي فني" را تشکيل مي دهند. اصول بازاريابي
اين مهارت ها چه چيزهايي هستند؟
نوع اين مهارت ها به ميزان و نوع حمايتي بستگي دارد که از شما مي شود؛ هرچه تيم شما کوچکتر باشد،‌ احتمالا اينکه شما در حيطه فني وارد شويد بيشتر مي شود.
اين بدين معناست که شما بايد در مهارت هاي سئو استاد شويد. همين طور شما بايد اساس کد گذاري HTML را ياد بگيريد. يا اينکه ياد بگيريد چطور يک بلاگ درست کرده و در آن پست بگذاريد. و يا اينکه در فن آوريهاي توليد فيلم و فايل صوتي مهارت پيدا کنيد.
تمام اين مهارت هاي فني الزامي هستند زيرا تمام فعاليت هاي آنلاين شما از اين کانال ها ميسر مي شوند. مطمئنا شما بايد برنامه هاي بازاريابي خود را مشخص کرده، محتواي خود را نوشته و يا اينکه از مکان هاي ديگر کپي کنيد اما اگر نتوانيد اين کارها را در چهارچوب فن آوري مناسب در اينترنت قرار دهيد،‌ با مشکل روبرو خواهيد شد. اگر توانايي انجام فعاليت هاي فني نداشته باشيد، بايد کسي را استخدام کنيد که از پس اين کارها بر بيايد. البته بهتر است بعد از استخدام فردي ديگر نيز اطلاعاتي در مورد نحوه کار متخصص فني خود داشته باشيد تا بتوانيد از روند کارها ارزيابي داشته باشيد و يا اينکه يک شرکت پيمانکار پيدا کنيد.
مهم ترين مهارت: مثل مشتري فکر کنيد

مهم ترين مهارتي که شما بايد در آن استاد شويد، و شايد سخت ترين آنها فکر کردن مانند مشتري است. اين مهارت براي موفقيت در هر نوع بازاريابي مهم است. براي اين کار شما بايد نحوه تفکر مشتريان را درک کرده و خود را جاي آنها بگذاريد .
• چرا کاري انجام مي دهند،‌
• چه کاري انجام مي دهند،‌
• و چه کاري مي خواهند انجام دهند.
من اسم اين مهارت را "مانند مشتري فکر کردن" مي گذارم و تنها روشي است که شما مي توانيد با استفاده از آن به مشتريان فعلي و احتمالي خود به بهترين نحو خدمات رساني کنيد. شما بايد خود را جاي آنها گذاشته و مانند آنها فکر کنيد تا اينکه بتوانيد بفهميد چه کاري مي خواهند انجام دهند. بدين وسيله شما مي توانيد چيزي را همان طوري در اختيارشان بگذاريد که به آن نياز دارند.
بعضي افراد اين فعاليت را بازاريابي مشتري محور مي نامند. مطمئنا نمي توان بدون مشتري بازاريابي کرد اما اين تعريف توضيح نسبتا کاملي از اين فعاليت محسوب مي شود. البته شرکت هاي زيادي وجود دارند که فعاليت هاي بازاريابي خود را بدون توجه به مشخصات و فعاليت هاي مشتريان انجام مي دهند. اين نوع بازاريابي کورکورانه است و يکي از مسايلي است که به احتمال زياد به شکست منجر خواهد شد. اين مسئله زماني رخ مي دهد که تمرکز بيش از حد بر سياست ها و فرآيندهاي داخلي و همين طور توجه ناکافي به نيازها و خواسته هاي مشتريان وجود داشته باشد.
مطمئنا بعضي از شما فکر مي کنيد که قطعا مانند مشتري فکر مي کنيد - و تحقيقات بازاريابي شما نيز مدرک آن است. يعني شما فکر مي کنيد که تحقيقات زيادي بر مشتريان داشته و بر مخاطبيني خاصي تمرکز مي کنيد، مي دانيد چطور مشتريانتان فکر مي کنند. تحقيقات در مورد بازار بهتر از نداشتن هيچ نوع اطلاعاتي در رابطه با مشتريان شماست
از همه چيز گذشته تحقيقات تنها به شما مي گويد افراد چه کارهايي انجام داده يا چه کاري انجام خواهند داد؛‌ تحقيقات نمي تواند واقعا پيش بيني کند چه چيزي در دنياي واقعي رخ مي دهد که مدام در حال تغيير است.در زمان بازاريابي، فکر کردن در مورد مشتري بعضي اوقات بدين معناست که خود را جاي بازديدکننده از سايت،‌ خواننده بلاگ،‌ يا عضوي از فيس بوک قرار دهيد. شما بايد مانند کسي فکر کنيد که به عنوان مخاطب خود قرار داده ايد؛ تنها بدين روش مي توانيد بهترين راه براي برقراري ارتباط را پيدا کنيد.
ممکن است مشتريان شما بلاگتان را نخوانده يا سرعت اينترنت آنها آنقدر پايين باشد که نتوان فيلم در آن نشان داد – شما بايد بدانيد مشتريان براي اطلاعات به کدام مکان ها سر زده و چه چيزي مي خواهند. بدين وسيله شما مي توانيد چيزي که آنها مي خواهند را در مکان مناسب در پيش رويشان قرار دهيد.
اگر مانند مشتريان آنلاين فکر نکنيد، احتمالا بسياري از فعاليت هاي شما بيهوده بوده و نتيجه اي نخواهند داشت. شما بايد بدانيد مشتريان شما در اينترنت چه کاري انجام مي دهند و به دنبال چه نوع اطلاعات و خدماتي هستند. در اين صورت شما مي توانيد چيزي که مي خواهند را در اختيارشان قرار دهيد.
اين فلسفه پيش فرض تمام فعاليت هاي آنلاين محسوب مي شود. اين فلسفه به شما در تشخيص بهترين کانال هاي بازاريابي کمک مي کند. همين طور نحوه تعامل داشتن با مشتريانتان را مشخص کرده و نوع خدمات و محصولات شما را نيز مشخص مي کند. اين فلسفه کل استراتژي بازاريابي شما را مشخص مي کند.
اما هنوز شما به ساير مهارت هاي بازاريابي شامل مقدار مشخصي از مهارت هاي فني نياز داريد. اما وقتي ياد بگيريد چطور مانند مشتريان آنلاين خود فکر کنيد، باقي مسايل با کسب تجربه و تمرين به راحتي برطرف مي شوند.


نتيجه گيري
بازاريابي اينترنتي تنها نوعي متفاوت از بازاريابي سنتي است. تنها فرق آن اين است که شما از ابزار آنلاين استفاده مي کنيد. مهارت هاي يکسان شامل تحقيقات، برنامه ريزي،‌ تعيين بودجه،‌مديريت پروژه، کپي رايتينگ، و تحليل و ارتباطات براي هر دو نوع بازاريابي الزامي هستند. به علاوه در بازاريابي اينترنتي شما بايد تا حد خاصي به مهارت هاي فني آگاهي داشته يا حداقل آنقدر مهارت داشته باشيد که بتوانيد از فعاليت هاي کادر فني خود سر در بياوريد.
توانايي فکر کردن مانند مشتريان اگر از موارد بالا مهم تر نباشد،‌ در همان حد مهم است. شما بايد بتوانيد خود را جاي مشتريان گذاشته بفهميد چرا کاري انجام مي دهند . اين ديدگاه بايد مبناي تمام فعاليت هاي بازاريابي شما از طراحي وبسايت تا ساخت تبليغات باشد. اين بهترين روش براي ارائه خدمات و محصولات به مشترياني است که به آن نياز دارند.

بازاريابي B2B در مقايسه با B2C

طي اين بخش و در ادامه به دفعات افرادي که با آنها تماس برقرار مي کنيد،‌ به نام "مشتري" شناخته مي شوند. اين مشتريان مي توانند مشتريان خرد يا تاجرين باشند. مهم نيست که شرکت تجارت به تجارت(B2B)، يا تجارت به مشتري(B2C) باشد، مهارت هاي بازاريابي يکسان هستند.
البته بعضي از روش ها و تاکتيک ايي که شما بکار مي بريد در حيطه هاي B2B و B2C متفاوت هستند. براي مثال اگر شرکت شما B2B باشد، احتملا کمتر از شبکه هاي اجتماعي استفاده مي کنيد زيرا شرکت ها کمتر فيدهاي فيس بوک و تويتر را نسبت به افراد بررسي مي کنند.
اما اين روش ها و تاکتيک ها علاوه بر اهميت خاص خودشان تنها جزئيات هستند و مهارت هاي بازاريابي کلي شما ارزش ويژه اي در موفقيت شما دارد. به عبارت ديگر شما بايد توانايي انجام همه نوع فعاليت بازاريابي را داشته و تمام امکانات ممکن نيز در اختيار داشته باشيد، اما هدف آخر شما رسيدن به نقطه پايان به بهترين نحو است. براي اين کار شما هدف را مشخص کرده و با توجه به تواناييتان از روش هاي ممکن به هدف برسيد.
و نهايت تمام اين فعاليت ها برندينگ و در نهايت برندينگ اينترنتي در دنياي جديد است.
شاد باشيد و اميد وارم همين امروز شروع کنيد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تعمیر ناپذیری؛ مشکل بزرگ گجت های کوچک دنیای فناوری

دلایل شارژ نشدن آیفون و بهترین راه حل های این مشکل

استاندارد ذخیره سازی UFS 3.0 چیست و چه مزایایی دارد؟

تبلیغات محتوایی چیست؟

7 نکته در بازاریابی شبکه ای

چهار دلیل برای توسعه خط محصول

راهنمای جامع بازاریابی B2B

ایده‌‌های ارزان بازاریابی برای رونق کسب‌وکار

انتقال رهبری : نقش محوری بازاریابی در موفقیت رهبر جدید – بخش سوم

12 ایده برتر برای نمایش محصول

چگونه ارزش برند خود را محاسبه کنیم؟

رفتاری که گوگل با لینک‌ها دارد

آیا می خواهید محصول یا خدمات جدیدی وارد بازار کنید؟

نقش هدایای تبلیغاتی در برندینگ

داستان برند: کداک، پیش‌گام دنیای عکاسی و نماد شکست در برابر تحول دیجیتال

هرآنچه باید درباره قرارداد فرانشیز بدانید

اینستاگرام چگونه پشت فیسبوک پنهان شده و میلیاردها دلار پول پارو می‌کند؟

بهترین و بدترین کمپین‌های برندینگ 2018

بررسی آیفون XS و آیفون XS Max اپل از منظر وب‌‌سایت‌های معتبر فناوری

پنج کتاب برتر بازاریابی با موضوع برندینگ

چهار p بازاریابی

چطور در 6 گام به اعتراض ها پاسخ دهیم؟

سیزده ویژگی یک فروشنده ممتاز و عالی – بخش دوم

7 نکته در بازاریابی شبکه ای

سیزده ویژگی یک فروشنده ممتاز و عالی – بخش اول

آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)

درباره گروه مرجع در بازاریابی

چطور تحقیقات بازار چرخه عمر را به اثربخشی تبلیغات مرتبط می سازد

10 اشتباه رایج در بازاریابی تلفنی

مسئولیت های کلیدی یک مشاور بازاریابی

برند فراتر از بازاریابی

در رابطه با سهمیه فروش بیشتر بدانیم

برندینگ و بازاریابی: تفاوت در چیست؟

برندینگ از طریق کارکنان شما

سیستم اطلاعات بازاریابی (MIS) چیست؟

ببینیم برند استارباکس چطور قهوه را به چین رساند – 2

ببینیم برند استارباکس چطور قهوه را به چین رساند 1

در رابطه با تحقیقات بازار قیاسی و القائی بیاموزیم

بازاریابی ویروسی

تصورات نادرست در مورد بازاریابی شبکه‌ای

تقسیم بازار مبنای استراتژی بازاریابی متمایز است

برند هایی که از مرگ سر برآوردند و به اوج موفقیت رسیدند

گیمیفیکیشن چیست؟

عناصر یک برند موفق 3 : شخصیت

رویکرد مشتری محور نسبت به تحقیق بازار

بازاریابی مقاله ای چطور می تواند به رشد کسب و کار شما کمک کند؟

استراتژی های مقرون به صرفه بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای کوچک – بخش آخر

استراتژی های مقرون به صرفه بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای کوچک – بخش دوم

نظریه ارتباطات (Communications Theory) چیست؟

استراتژی های مقرون به صرفه بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای کوچک